Nghị Định Mới Xác Nhận Quy Trình Đấu Thầu Cho Cá Cược Bóng Đá Quốc Tế Tại Việt Nam

By
With
Chức năng bình luận bị tắt ở Nghị Định Mới Xác Nhận Quy Trình Đấu Thầu Cho Cá Cược Bóng Đá Quốc Tế Tại Việt Nam

Việt Nam vừa ban hành Nghị định 23/2024, xác nhận rằng các nhà đầu tư muốn cung cấp dịch vụ cá cược bóng đá quốc tế phải tham gia quy trình đấu thầu nghiêm ngặt. Quy định này nhằm đảm bảo tính minh bạch và cạnh tranh, yêu cầu các nhà đầu tư tuân thủ Luật Đấu thầu.

Lịch Sử và Tình Hình Hiện Tại

Mặc dù đã có nỗ lực từ Nghị định năm 2017 để thực hiện một chương trình thí điểm năm năm, không có nhà đầu tư nào được phê duyệt do các yêu cầu nghiêm ngặt. Thị trường cá cược bất hợp pháp ước tính đạt khoảng 10 tỷ USD hàng năm, khiến chính phủ phải đưa ra khung pháp lý rõ ràng và giám sát chặt chẽ.

Quy Định Mới và Tương Lai

Nghị định mới yêu cầu các nhà đầu tư phải đáp ứng các tiêu chuẩn tài chính và pháp lý cao. Điều này bao gồm vốn đầu tư tối thiểu là 1 nghìn tỷ VND và yêu cầu các nhà đầu tư nước ngoài không được nắm giữ quá 50% cổ phần trong bất kỳ dự án cá cược nào. Hơn nữa, các nhà đầu tư phải đóng góp ít nhất 5% doanh thu cá cược của họ vào ngân sách nhà nước.

Bộ Tài chính cũng đề xuất cho phép cá cược vào các giải vô địch bóng đá quốc gia châu Âu và mua vé cá cược trực tuyến, nhằm hiện đại hóa và mở rộng khung pháp lý về cá cược tại Việt Nam.

Kết Luận

Việc ban hành quy trình đấu thầu bắt buộc cho các nhà điều hành cá cược bóng đá quốc tế là một bước tiến lớn trong việc quản lý ngành công nghiệp cá cược tại Việt Nam. Điều này không chỉ thúc đẩy tính minh bạch và cạnh tranh mà còn giúp bảo vệ lợi ích công cộng và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Related Posts